BAN TỔ CHỨC HNCKĐL 12

TS. Đoàn Yên Thế

Phó Trưởng ban tổ chức thường trực

Trưởng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi.

Địa chỉ: P 312-314, Nhà A1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

DĐ: (+84) 93.64.53.990. Tel: (+84) 243.853.3082

Email: hnckdl12@tlu.edu.vn

Web: http://hnckdl12.tlu.edu.vn/

Thường trực ban thư ký

TS. Nguyễn Ngọc Linh. DĐ: 0983834913

ThS. Nguyễn Hữu Tuấn. DĐ: 0988903674

 

Sơ đồ Trường Đại học Thuỷ lợi