THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII